Chương trình Tri ân khách hàng

Chương trình chi ân khách hàng tại Triển lãm Quốc tế về Sơn và Vật liệu phủ Việt Nam lần thứ 10 - VINA COATINGS 2018, diễn ra từ ngày 28/11 - 01/12/2018 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Hội thảo chuyên đề tại Triển lãm Vina Coatings

BTC trân trọng kính mời Quý vị tới dự lễ khai mạc và tham dự Hội thảo chuên ngành tại Triển lãm Quốc tế về Sơn và Vật liệu phủ Việt Nam lần thứ 10 - VINA COATINGS 2018, diễn ra từ ngày 28/11 - 01/12/2018 tại (SECC) - 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
VIDEO CLIPS